Atliekame konsultacijas statybos teisės klausimais. Jūsų situaciją vertiname pagal LR įstatymus ir reglamentus.

  • Statybos įstatymo reikalavimų konsultacijos
  • Statybos techninių reglamentų konsultacijos
  • Žemės naudojimo sąlygų reikalavimų konsultacijos
  • Gaisrinės saugos reikalavimų konsultacijos
  • Higienos normų taikymo konsultacijos
  • Kitų normatyvinių dokumentų taikymas